Fælledvej 52
9493 Saltum
Problemer med vandet
+45 40 68 35 00

Saltum Vandværk a.m.b.a indsamler og behandler oplysninger om dig, når du bliver kunde og i løbet af dit kundeforhold, i henhold til gældende regler om databeskyttelse.
Udtrykket “behandling af oplysninger” omfatter blandt andet indsamling, registrering, opbevaring, brug og videregivelse af personligt identificerbare oplysninger om dig.

Indsamling og behandling

Vi indsamler og behandler de personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde Saltum Vandværk forsyningspligt og for at vedligeholde det løbende aftaleforhold med vores kunder.

Saltum Vandværk a.m.b.a behandler forskellige typer af oplysninger om dig som kunde, herunder Almindelige personoplysninger:

  • Navn, adresse, telefonnumre, e-mailadresse, kontonumre samt tilmelding til kommunikationskanaler (betalingsservice, sms, mailservice etc.)
  • Eventuelle oplysninger om flytning, død og konkurs
  • Målernummer, kundenummer, installationsnummer, ejendomsnummer, oplysning om betalt tilslutningsbidrag, oplysning om boligforhold og – type samt oplysning om anlæg og anlægsnummer • Forbrugsdata samt oplysninger om betalinger, eventuelle afdragsordninger, restancer eller inddrivelsesskridt
  • Eventuelle klagesager
  • Eventuelle statistiske afvigelser

Afbrydelse af vandforsyningen: Såfremt der er behov for afbrydelse af vandforsyningen, vil vi behandle oplysninger, som er relevante i denne forbindelse.