Fælledvej 52
9493 Saltum
Problemer med vandet
+45 40 68 35 00

Saltum Vandværk ønsker at behandle alle personoplysninger forsvarligt samt respektere og efterkomme vores kunders, medarbejders og samarbejdspartneres krav og ønsker.
Vi tager behandling af dine persondata alvorlig.
Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling.
Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.
Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine per- sonoplysninger.

Dataansvar
Saltum Vandværk dataansvarlig, og kan kontaktes via følgende oplysninger:

Saltum Vandværk a.m.b.a.
CVR-nr: 32212069
Fælledvej 62
9493 Saltum

Kontaktperson:
Jens Chr. Buje
Formand
Mobil: 4068 3500

Saltum Vandværk a.m.b.a. er ikke forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, men du er til enhver tid velkommen til at kontakte vores kontaktperson omkring vores behandling af dine personoplysninger.

Vores behandling af dine personoplysninger For kunder indsamler og behandler vi de persondata, som er nødvendige for at opfylde Blokhus Vandværk forsyningspligt og for at vedligeholde det løbende aftaleforhold med vores kunder.