Fælledvej 52
9493 Saltum
Problemer med vandet
+45 40 68 35 00

Årlig ydelse pr. enhed

Beskrivelse Ekskl. moms (DKK) Inkl. moms (DKK)
Fast årlig afgift pr. enhed 700,00 875,00
Målerleje 100,00 125,00
Forbrugsafgift pr. m3 ledningsført vand 4,50 5,63
Grøn afgift pr. m3 ledningsført vand 6,37 7,96
Beskrivelse Ekskl. moms (DKK) Inkl. moms (DKK)
Ejer/lejer skiftegebyr 200,00 250,00
Rykker ved for sent indbetaling 100,00 125,00
Genåbning ved restancelukning 1000,00 1250,00
Bestilt måleraflæsning 100,00 125,00
Glemt måleraflæsning 100,00 125,00
Nyt vandur ekskl. montering 1000,00 1250,00

Anlægsbidrag, tilslutning i byen

Beskrivelse Ekskl. moms (DKK) Inkl. moms (DKK)
Hovedanlægsbidrag 6.200,00 7.750,00
Stikledning og målerbrønd 6.200,00 7.750,00
Bidrag til ledningsnet 5.200.00 6500.00
Ialt 17.600,00 22.000,00

I områder uden for byskilt (Østrup)

Beskrivelse Ekskl. moms (DKK) Inkl. moms (DKK)
Hovedanlægsbidrag 6.200,00 7.750,00
Stikledning og målerbrønd 6.200,00 7.750,00
Bidrag til ledningsnet 23.500.00 29.375.00
Ialt 35.900,00 44.875,00

SE nr. 3221 2069
Betaling: Regnskabsåret er fra 01.01 til 31.12.2023. Betaling er á conto.
Selvaflæsning til Jammerbugt Forsyning for tidligere Sdr Saltum forbrugere i september
Vandværket aflæser senest 1. oktober
I januar udsendes årsopgørelse med forfald 10. januar.
Vi opfordrer vore forbrugere til at benytte betalingsservice.
OBS: Flytning og hussalg meddeles Poul Erik Østergaard, tlf: +45 5241 8599, Hvorefter ny faktura fremsendes.
Bestyrelsen for Saltum Vandværk a.m.b.a.
Formand Jens Chr Buje, Fælledvej 52, 9493 Saltum.
Mail: buje@buje.dk
Mobil: 40683500