Fælledvej 52
9493 Saltum
Problemer med vandet
+45 40 68 35 00

Frosten er hård ved vandmåleren i et område som Blokhus. Det kolde vintervejr kan gøre livet surt for din vandmåler. Det kan godt betale sig at tjekke om vandmåleren fryser.
En ny koster nemlig ca. 1.560,00 kr.

Blokhus Vand ejer vandmåleren og betaler derfor for den almindelige udskiftning. Bliver vandmåleren udsat for hærværk eller frostsprængning, skal du selv betale for udskiftningen og en ny måler.

Det er vigtigt, at du aflæser din vandmåler mindst en gang om måneden. Kontroller også, om vandmåleren kan stå stille. På den måde kan du hurtig konstatere fejl og utætheder.
Opdager du fejl ved måleren, skal du straks kontakte Blokhus Vand eller en autoriseret VVS installatør. Plomben på vandmåleren må under ingen omstændigheder brydes af andre end folk fra vandværket eller en autoriseret VVS installatør.

Brud på vandrør
Grundejeren ejer vandledningen fra skel til vandmåler. Brud skal straks repareres af en autoriseret VVS-installatør. Reparationen skal synes og godkendes af Blokhus Vand.

Et skjult brud på vandledningen kan give så meget støj i vandinstallationen, at man kan høre en susen, når man lægger øret til vandmåleren eller vandrørene. Konstaterer du en sådan susen, skal du hurtigst muligt kontakte en VVS-installatør eller Blokhus Vand og få sagen undersøgt.